SBi 2013:32

Dagslys i boliger

Analyse af dagslysets betydning for brugen af elektrisk belysning

I rapporten er undersøgt, om der kan påvises en sammenhæng mellem størrelsen af vinduerne i en bolig og dens elforbrug til belysning. Hypotesen var, at i en bolig med store vinduer, vil den tid kunstlyset er tændt, være kortere end i en tilsvarende anden bolig med mindre vinduer.

Undersøgelsen omfattede fem forskellige bebyggelser omfattede enfamiliehuse, tæt-lav-bebyggelser og etageboliger, repræsenterende en stor variation i vinduesarealer fra små til meget store vinduer. Undersøgelsen gennemførtes gennem opmåling af de vigtigste rum, spørgeskemabesvarelse fra beboerne vedrørende brugen af elektrisk belysning samt simuleringer af rummenes dagslysforhold. I alt 224 boliger deltog i undersøgelsen.

Uden at kunne konkludere generelt ud fra datamaterialet tyder undersøgelsen på, at der kan være op til en halv times forskel i tændetidspunkt (i forhold til solnedgangstidspunkt) mellem en bolig med store vinduer og en bolig med små vinduer.

Forfatter:
 • Ásta Logadóttir
 • Kjeld Johnsen
 • Martin Grün Roien
 • Christoffer Rasmussen
 • Jens Christoffersen
 • Per Arnold Andersen
 • Astrid Espenhain
 • Michael Raunkjær
 • Per Bro
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-92739-62-9

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2013:32

Dagslys i boliger

63 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
 • Kontakt BUILD
 • Cvr 29102384