SBi 2013:20

Dagslysberegninger i praksis

En undersøgelse af ni beregningsprogrammer med udgangspunkt i fem typiske rum

Formålet med rapporten er at opnå en bedre forståelse af, hvad en dagslysberegning viser, og hvordan de forskellige beregningsprogrammer beregner i forhold til hinanden.
Erfaringer har vist, at beregningsresultaterne fra to beregningsprogrammer til dagslysberegning kan være meget forskellige i det samme rum. Det kan skyldes begrænsninger i selve beregningsprogrammet og/eller de personer, der laver modellerne.

Dette er kritisk, da dagslysberegningerne bruges til at eftervise, at Bygningsreglementets krav om en dagslysfaktorværdi er overholdt og til at beregne behovet for kunstig belysning.

Formålet med denne rapport er at opnå en bedre forståelse af, hvad en dagslysberegning viser, og hvordan de forskellige beregningsprogrammer beregner i forhold til hinanden. Derudover er formålet at give en viden om, hvordan man rent modelteknisk skal opbygge sin dagslysmodel.

Ni forskellige simuleringsprogrammer er undersøgt og sammenlignet. Det drejer sig om:  Radiance, Daysim, VELUX Daylight Visualizer, Dialux, Ecotect, Ecotect / Radiance, IESve, LightCalc, Relux Radiosity og Relux Raytracing.

Med en større viden om de forskellige tilgængelige beregningsprogrammer og nøjagtigheden af de resultater, man kan opnå i disse programmer, kan kvaliteten af den rådgivning, der ydes inden for dette felt, højnes.

Projektet er støttet af Cowifonden og Velux.

Forfatter:
  • Anne Iversen
  • Nicolas Roy
  • Mette Hvass
  • Michael Jørgensen
  • Jens Christoffersen
  • Werner Osterhaus
  • Kjeld Johnsen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-92739-43-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2013:20

Dagslysberegninger i praksis

55 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384