SBi 2016:10

Dagslysbestemmelser i BR

Vurdering af dagslysforhold

Bygningsreglementet stiller krav om, at rum skal være velbelyste, og henviser i vejledningsteksten til to forskellige metoder, der kan bruges til at dokumentere, at rum er velbelyste. Men der er mange andre metoder til at vurdere dagslys i rum og bygninger.

Inden for de seneste år er der udviklet såkaldte klimabaserede beregningsværktøjer, som giver et billede af bygningers lysforhold over et helt år. Denne rapport vurderer, hvorvidt disse og en række mere simple metoder er egnede til at vurdere dagslys i rum set i forhold til bygningsreglementets bestemmelser.

Resultaterne i rapporten kan blandt andet anvendes til at vurdere, hvilke metoder man bør anvende i byggeprojektets designfase, og hvilke man bør anvende til at bekræfte, at et rum er velbelyst.

Forfatter:
  • Ásta Logadóttir
  • Kjeld Johnsen
  • Jakob Markvart
  • Marc Fontoynont
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1765-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2016:10

Dagslysbestemmelser i BR

24 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384