SBi-rapport 276

Dagslysudnyttelse: Sidelysteknik og lysstyring

Målinger i forsøgslokaler
Undersøgelsen viser, at belysningen i storrumskontorer ofte er for jævn og kedelig eller giver gener i form af blænding og generende reflekser. Inden for de seneste 10 år er sket en hastig teknologisk udvikling af mere effektive belysningsanlæg til kontorer, men mange anlæg lever ikke op til dagens krav til kvaliteten af belysningen. Sammenfatning
Forfatter:
  • Jens Christoffersen og Erwin Petersen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-0957-0
Bemærkninger:
Summary s. 84-90
1 af 5

Køb bog

SBi-rapport 276

Dagslysudnyttelse: Sidelysteknik og lysstyring

98 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384