Demokrati og deltagelse

- et borgerperspektiv på kvarterløft
En ph.d.-afhandling der belyser en række borgeres oplevelser med at deltage i de statslige kvarterløftprojekter, der blev igangsat i slutningen af 1990'erne og varede til 2001 i syv forskellige kvarterer i Danmark. I sin ph.d.-afhandling belyser Annika Agger en række borgeres oplevelser med at deltage i de statslige kvarterløftprojekter, der blev igangsat i slutningen af 1990'erne og varede til 2001 i syv forskellige kvarterer i Danmark. Afhandlingen stiller spørgsmålene: Hvad karakteriserer de aktivt deltagende borgere? Hvilken betydning har måden man organiserer deltagelsen på for borgernes oplevelser med at deltage? Hvad kommer der ud af deltagelsen? Bestil eller download publikationen: 'Demokrati og deltagelse. Et borgerperspektiv på kvarterløft' (2005)
Forfatter:
  • Annika Agger
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1240-7
1 af 5

Køb bog

Demokrati og deltagelse

264 sider

Levering: Ikke i salg endnu

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384