Den Gode Murerskole

Kompetenceløft for mureruddannelsen med udvikling af lærerkurser, læringsforløb, innovation og samarbejde med videregående uddannelser

’Den gode murerskole’ er resultatet af projektet’ Murerfagets kompetenceløft’, som bygger ovenpå 15-20 års forskning på SBi i samarbejde medmurerfaget. Målet var at udvikle samarbejdet mellem murerfaget, byggepraksis og de videregående uddannelser(VUD), men erhvervsskolereformen og økonomisk pres på murerskolerne satte en supplerende dagsorden.

Der blev derfor udviklet og gennemført nogle faglærerkursus i udvikling af differentieret læringsforløb. Desuden udviklede og beskrev faglærerne fra flere murerskoler 5 forskellige læringsforløb i de valgfrie fagområder, som ligger sidst i mureruddannelsen. Sammen med en fællesskabelon kan de bruges på murerskoler til udvikling af læringsforløb gennem hele uddannelsen. Inkluderet heri blev der også udviklet moduler om teknologi, som indgår som en rød tråd i teknologifaget i hele mureruddannelsen.

Som tværfagligt fag blev også udviklet moduler om bygnings kultur og arkitektur, som blev indbygget i de 5 læringsforløb. Hertil blev der udarbejdet målepinde og kompendiemateriale målrettet læringsforløbene, som resumerer en omfattende litteratur tilpasset murerfaget. Der blev desuden igangsat VUD-samarbejde set fra murerskolernes og murerlærlingenes synspunkt.

Læringsforløbene bygger på praktiske cases fra byggesager, hvor udfordringer for de lokale murerfirmaer søges inddraget mest muligt. Dette fokus bør forstærkes i fremtiden, da det både underbygger den praksis nære uddannelse på murerskolerne og udviklingen i murerfirmaerne. Den samlede udvikling er tilslut blevet afprøvet på murerskoler i praksis, hvor evalueringen fra faglærerne og murerlærlingene var meget positiv. Dette har kun været muligt, fordi murerskolerne, det faglige udvalg for murerfaget og projektparterne gennem flere år har samarbejdet om murerfagets udvikling og trin for trin har oparbejdet en fælles innovationskultur.

Forfatter:
  • Niels Haldor Bertelsen
  • Erik Fog Larsen
  • Johan Westh Hage
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1953-9

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Den Gode Murerskole

192 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384