SBi 2006:11

Den almene boligsektors rolle i samfundet

Hvad ved vi fra hidtidig forskning og undersøgelser?
Antologi der belyser nogle af den almene boligsektors forskellige opgaver og roller i samfundet.

I bogen er samlet nogle artikler, som med udgangspunkt i hidtidig forskning belyser nogle af den almene boligsektors forskellige opgaver og roller i samfundet.
Bogen behandler emner som:
  • Hvorfor er der behov for en social boligsektor?
  • Hvad er den almene sektors rolle i boligforsyningen?
  • Hvordan bruges den af kommunerne?
  • Hvilken rolle spiller almene boligorganisationer i socialpolitikken og integrationen af indvandrere?
  • Hvad betyder beboerdemokratiet?

Antologien er udarbejdet i et samarbejde mellem Statens Byggeforskningsinstitut  og Socialforkningsinstitiuttet.

Projektet er initieret og støttet af  Boligselskabernes Landsforening.

Forfatter:
  • Hans Skifter Andersen (red.)
  • Torben Fridberg (red.)
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
9788756312776

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2006:11

Den almene boligsektors rolle i samfundet

110 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384