Den fragmentariske by og det 'gode byliv'

Udfordringer for fremtidens by- og boligplanlægning
Gennem en række betragtninger på bylivets værdier og normer, de bymæssige livsformer og livsstile udleder seniorforsker John Pløger, at den danske by- og boligplanlægning ikke i tilstrækkelig grad afspejler 'de ægte byborger' identifikation med bylivet og deres krav til bomiljøet. Mere individualitet og forskellighed i byplanlægningen Gennem en række betragtninger på bylivets værdier og normer, de bymæssige livsformer og livsstile udleder seniorforsker John Pløger, at den danske by- og boligplanlægning ikke i tilstrækkelig grad afspejler 'de ægte byborger' identifikation med bylivet og deres krav til bomiljøet. Mange singler, studerende, modne par uden børn, karriere- og livsstilsorienterede personer bruger byen på en helt anden måde end ud fra de idealer, der ligger til grund for den nuværende by- og boligplanlægning, hvor det forudsættes, at folk søger nærhed, naboskab og engagement. Den ægte byborgers forventninger til bomiljø og bydel går mere på individuelle kvalitetsboliger, kultur, nydelse, uformelle mødesteder, svage sociale bånd og retten til ikke at deltage i nærmiljøet – muligheden for at leve anonymt med en mangfoldighed af oplevelsesmuligheder. Bestil eller download publikationen 'Den fragmentariske by og det 'gode byliv'' (2002)
Forfatter:
  • John Pløger
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1134-6
1 af 5

Den fragmentariske by og det 'gode byliv'

23 sider

Levering: Ikke i salg endnu

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384