Den langsigtede effekt af husstandsindkomst på pendlingsafstand

​Urbaniseringen i Danmark har været kraftig i det sidste årti. Dette har skabt en øget interesse for danskernes pendlingsmønstre og den regionale indkomstfordeling. I dette temahæfte tester vi forudsigelsen om, at højindkomsthusstande har forskellige pendlingsmønstre fra lavindkomsthusstande og analyserer desuden den langsigtede effekt af husstandsindkomst på pendlingsafstand.

Vores empiriske resultater bidrager til en bedre forståelse af urbaniseringsprocessen og tilvejebringer viden om sammenhænge mellem arbejdskraftens og arbejdspladsernes placering i forhold til hinanden. Viden, der kan indgå i politiske beslutningsprocesser, når vi udvikler og planlægger fremtidens byer. Temahæftet henvender sig til embedsfolk i ministeriet og kommunale forvaltninger, politikere, interesseorganisationer samt øvrige aktører med interesse for området.

Forfatter:
  • Ismir Mulalic og Jos N. van Ommeren
Emneord:
Redaktion:
  • Marie Wiuff Kruse
Fotos:
  • Torben Nielsen
Sprog:
Dansk
1 af 5

Den langsigtede effekt af husstandsindkomst på pendlingsafstand

19 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384