Det glemte folk

Livsformer og centraldirigering
Bogen belyser den afstand mellem lovgivning og befolkning, der kommer til udtryk i mange aktuelle politiske konflikter. Konflikterne ses som effekter af sammenstød imellem forskellige livsformer.

Det glemte folk belyser det gab imellem lovgivning og befolkning,
der kommer til udtryk i mange aktuelle politiske konflikter. Disse
konflikter ses som effekter af sammenstød imellem forskellige
livsformer. Ved at konstruere livsformsbegrebet systematisk fra grunden  af lykkes det at slå bro imellem strukturel marxistisk samfundsteori og en detaljeret empirisk kortlægning af forskellige befolkningsgruppers hverdagsliv.

Gennem en udforskning af de tre vigtigste livsformer i dagens samfund udvikler forfatteren en analysemåde, der kaster nyt lys over ikke blot politiske konflikter, men også kulturelle og ideologiske forskelle og social forandring. Bogen henvender sig derfor til såvel etnologer og samfundsforskere som til politikere og planlæggere, der vil opnå en reel forståelse af befolkningens reaktioner på centraldirigering og planlægning i form af enten folkelige politiske bevægelser eller sort økonomi og andre kriminaliserede aktiviteter. Med livsformsbegrebet gøres der op med forestillingen om, at velfærdspolitik og planlægning kan føres på grundlag af postulater om almenmenneskelige behov og livsværdier.

Forfatter:
  • Thomas Højrup
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
9788756307352
Bemærkninger:
Bogen udkom første gang i 1983. De tidligere oplag uden efterskrift
1 af 5

Køb bog

Det glemte folk

552 sider

Levering: 1-2 hverdage

kr. 219,80

ekskl. moms

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384