SBi 2013:21

Digitale leverancer ved aflevering af byggeri

Udredningsrapport om bygherrekrav efter IKT-bekendtgørelserne for offentligt og alment byggeri

Rapporten er resultatet af et projekt udført for Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Den konkretiserer ydelser, informationer og digitale leverancer ved byggeriets aflevering i tilknytning til §§ 10-11 i de to nye IKT-bekendtgørelser for offentligt og alment byggeri. I rapporten er fremlagt en forståelsesramme, som sætter digitale leverancer i sammenhæng med byggeriets processer, produkter og informationer om disse. Til sidst er der i rapporten fremlagt et koncept for bygherrens beskrivelse af ydelseskrav til digitale leverancer ved byggeriets aflevering, som er opdelt i ti målrettede ydelsesområder.

Forfatter:
  • Niels Haldor Bertelsen
  • Nils Lykke
  • Fatima Shezadi Shaukat
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1579-1

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2013:21

Digitale leverancer ved aflevering af byggeri

92 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384