Dimensionerende transmissionstab i nybyggeriet

Analyse af krav i Bygningsreglement 2018
Ved ændringen i Bygningsreglement 2018 pr. 1/7-2018 af energifaktorerne og kravet til det dimensionerende transmissionstab blev der fra myndighederne lovet en evaluering.

I nærværende rapport analyseres effekten på nybyggeriet af ændringen af det dimensionerende transmissionstab og ændringen af energifaktorerne.

Analysen er primært gennemført på baggrund af oplysninger om nybyggeriet i energimærkedatabasen. Databasen indeholder for de enkelte bygninger ud over selve energimærkningen også oplysninger om blandt andet bygningernes varmeforsyning, etage- og transmissionsarealer samt U-værdierne for loft, tag, ydervægge, vinduer og terrændæk.


Forfatter:
  • Jesper Kragh og Søren Aggerholm
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-563-2012-2
1 af 5

Køb bog

Dimensionerende transmissionstab i nybyggeriet

52 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384