SBi 2018:05

Dynamiske facader i praksis

Klassificering og projektering

Det er i praksis vanskeligt at opfylde bygningsreglementets nuværende og kommende energikrav uden særlige tiltag i facaden eller tilførsel af energi fra vedvarende energikilder. Med dynamiske facader, der kan tilpasse sig de skiftende behov over dagen og året, er det både muligt at overholde energirammen og opretholde et godt indeklima uden tilførsel af energi fra vedvarende energikilder.
Denne rapport beskriver, hvordan facader kan klassificeres efter de funk­tioner, de skal opfylde, og giver en vejledning i, hvordan energirammeberegninger med Be18 kan tage hensyn til facadernes dynamiske egenskaber. Klassificeringen kan anvendes på alle facadetyper og tager udgangspunkt i bygningsreglementet, arbejdsmiljøbestemmelser, regler fra Miljøstyrelsen og relevante standarder.
Rapporten henvender sig til projekterende arkitekter og ingeniører, der kan bruge den som et redskab, når de træffer beslutninger om energieffektive facadeudformninger i forbindelse med nybyggeri eller renovering.

Forfatter:
  • Kjeld Johnsen
  • Frederik Blum Winther
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1890-7

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2018:05

Dynamiske facader i praksis

75 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384