SBi 2016:26

Effektmåling af bekendtgørelse nr. 1250 om tilgængelighed ved ombygninger

Denne rapport undersøger effekten af Bekendtgørelse om tilgængelighedsforanstaltninger i forbindelse med ombygninger i eksisterende byggeri  (BEK nr. 1250 af 13/12/2004).

Undersøgelsen viser, at bekendtgørelsen øger niveauet af tilgængelighed i den eksisterende bygningsmasse i 32 ud af 40 adspurgte kommuner. Blandt de 10 interviewede tegnestuer er det ofte i forbindelse med renovering af skoler, at rådgiverne oplever en effekt af bekendtgørelsen.

I nogle tilfælde er der dog også problemer med fortolkningen og administrationen af bekendtgørelsen. Det gælder særligt 9 %-reglen, som indbefatter vurdering af de økonomiske forhold.

5 ud af 40 af de adspurgte kommunale byggesagsbehandlere kender ikke til bekendtgørelsen. Rapporten anbefaler en formidlingsindsats, der henvender sig direkte til kommunerne, hvis bekendtgørelsen skal opnå øget udbredelse.

Rapporten er rekvireret af Energistyrelsen som en del af SBi's myndighedsopgaver i 2013.

Forfatter:
  • Sidse Grangaard
  • Lars Schmidt Pedersen
Emneord:
Illustrationer:
  • Lars Schmidt Pedersen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1813-6

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2016:26

Effektmåling af bekendtgørelse nr. 1250 om tilgængelighed ved ombygninger

41 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384