Eksempelbibliotek til LCAbyg

Publikationen fremlægger biblioteket over eksempelkonstruktioner i beregningsværktøjet LCAbyg (5.3.1) og supplerer dermed arbejdet med livscyklusvurderinger (LCA) af bygninger. Da der er angivet klimapåvirkning til konstruktionseksemplerne, kan publikationen med fordel anvendes i læring og undervisning eller til LCA-overslag.
LCA er en metode til at vurdere en bygnings forventede samlede miljøaftryk over hele bygningens livscyklus fra udvinding af råstoffer til nedrivning. Det er forfatternes håb at publikationen kan gøre livscyklusvurderinger tilgængelige for alle dem, som er interresseret i bygningers klimapåvirkning.


Forfatter:
 • Kai Kanafani
 • Regitze Kjær Zimmermann
 • Liv Kristensen Stranddorf
 • Agnes Garnow
 • Harpa Birgisdottir
 • Buket Tozan
 • Emilie Brisson Stapel
 • Christian Grau Sørensen
 • Frederikke Israelsen
Emneord:
Illustrationer:
 • Agnes Garnow
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
978-87-563-2097-9
1 af 5

Køb bog

Eksempelbibliotek til LCAbyg

83 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
 • Kontakt BUILD
 • Cvr 29102384