SBi 2015:02

Eksperimentel og teoretisk undersøgelse af ældre murværks styrkeegenskaber

SBi-anvisning og rapport om vurdering af ældre murværks styrkeegenskaber.

Ved ombygning af eksisterende ejendomme, hvor de bærende konstruktioner ændres væsentligt, skal nugældende krav til de bærende konstruktioners sikkerhed være opfyldt. Denne SBi-anvisning og rapport beskriver, hvordan det for ældre ejendomme med bærende vægge af murvæk er muligt at bestemme de styrkeegenskaber af murværket, som indgår i sikkerhedsvurderingen.

Anvisningen er udarbejdet iht. BR10.Anvisningen gælder også iht. BR15.

Forfatter:
  • Klavs Feilberg Hansen
  • Erik Steen Pedersen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1652-1

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2015:02

Eksperimentel og teoretisk undersøgelse af ældre murværks styrkeegenskaber

32 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384