By og Byg Dokumentation 32

Eksperimentel undersøgelse af systemeffekter i stressed-skin elementer

Denne rapport præsenterer resultaterne af en eksperimentel undersøgelse af systemeffekter i præfabrikerede tagkassetter. Denne rapport præsenterer resultaterne af en eksperimentel undersøgelse af systemeffekter i præfabrikerede tagkassetter. Undersøgelsen viser, at tagkassettens lastkapacitet er større end svarende til den svageste bjælke i kassetten. Det betyder, at brud i en enkelt bjælke ikke fører til kollaps af hele kassetten. Generelt vil en allerede brudt bjælke have nogen restbæreevne, mens bjælkerne ved siden af vil optage en større andel af lasten. Denne erkendelse er væsentlig for tolkningen af teoretiske resultater fra simuleringer af systemeffekter. Bestil eller download publikationen 'Eksperimentel undersøgelse af systemeffekter i stressed-skin elementer' (2002)
Forfatter:
  • Birgitte Dela Stang, Tord Isaksson og Martin Hansson
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1141-9
Bemærkninger:
Sammenfatning s. 24
1 af 5

Køb bog

By og Byg Dokumentation 32

Eksperimentel undersøgelse af systemeffekter i stressed-skin elementer

33 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384