SBi 2010:54

Elbesparelser i sommerhuse her og nu

Rapporten indeholder et sæt anbefalinger til, hvordan man kan reducere elforbruget i sommerhuse.

Med denne rapport foreligger et gennemarbejdet sæt anbefalinger til reduktion af elforbruget i sommerhuse. Anbefalingerne henvender sig til sommerhusejere og udlejningsbureauer, men også til sommerhusfabrikanter og udbydere af VE-anlæg. Endelig er der anbefalinger med direkte adresse til elselskaber og myndigheder.

Anbefalingerne bygger på viden opsamlet via spørgeskemaundersøgelse blandt næsten 800 sommerhusejere. Endvidere er der foretaget interviews med sommerhusejere samt diverse aktører med interesse for opførelse og drift af sommerhuse.

Forfatter:
 • Niels-Ulrik Kofoed
 • Elise Roed Rasmussen
 • Peter Weldingh
 • Jacob Worm
 • Lene Adams Rasmussen
 • Michael Reuss
 • Klaus Ellehauge
 • Carl-Johan Kjærgaard
 • Ole Michael Jensen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1472-5

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2010:54

Elbesparelser i sommerhuse her og nu

58 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
 • Kontakt BUILD
 • Cvr 29102384