SBi-meddelelse 124

Elektrokemisk potentialemåling til undersøgelse af korrosion i vandinstallationer

I denne udgivelse beskrives SBI's udvikling og afprøvning af en metode og et prøvningsudstyr til elektrokemisk potentialemåling (EKP-måling) i vandfyldte metalrør med henblik på lokalisering af igangværende korrosionsangreb. Korrosionsangreb i kobber- og stålrør i brugsvandsanlæg forekommer ofte, men i de fleste tilfælde registreres angreb først efter, at der er sket gennemtæring af rørene. I denne udgivelse beskrives SBI's udvikling og afprøvning af en metode og et prøvningsudstyr til elektrokemisk potentialemåling (EKP-måling) i vandfyldte metalrør med henblik på lokalisering af igangværende korrosionsangreb. EKP-metoden er udviklet til brug i vandinstallationer og afprøvet i praksis i to bygninger med galvaniserede stålrør med godt resultat. Download publikationen 'Elektrokemisk potentialemåling til undersøgelse af korrosion i vandinstallationer' (1999)
Forfatter:
  • Hans Kaaris
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1035-8
Bemærkninger:
Summary s. 20

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi-meddelelse 124

Elektrokemisk potentialemåling til undersøgelse af korrosion i vandinstallationer

20 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384