SBi 2006:06

Elforbrug i sommerhuse

Fremskrivning og scenarier
Kendetegnende for sommerhuse er, at en stor andel af elforbruget går til rumopvarmning og fremstilling af varmt vand. Med et stigende helårsbrug af sommerhuse (brug og udleje en større del af året og brug af sommerhuse som billig helårsbolig for pensionister og andre) vil det uvilkårligt føre til et stigende elforbrug. Rapporten rummer en fremskrivning af elforbruget i sommerhuse til 2015. Fremskrivningen bygger på en detaljeret analyse af elforbrugets størrelse i forskellige sommerhuse, deriblandt familiesommerhuse, huse med intensiv udlejning og pensionistsommerhuse med helårstilladelse. Både gamle og nye sommerhuse med dårlig og god isolering indgår i analysen. Ud over en fremskrivning af elforbruget rummer rapporten flere konsekvensberegninger og tilsammen tre scenarier. Det første scenarie redegør for udviklingen i elforbruget, hvis der kommer mere fritid, og antallet at pensionistsommerhuse stiger; det andet redegør for udviklingen, hvis der kommer mange flere luksussommerhuse, mens det tredje redegør for udviklingen, hvis der sker en massiv udrustning med vedvarende energianlæg. Rapporten er udarbejdet af et team bestående af forskere og rådgivere fra Risø, Esbensen og SBi. Download publikationen ' Elforbrug i sommerhuse - fremskrivning og scenarier' (2006)
Forfatter:
  • Frits M. Andersen
  • Morten Christensen
  • Ole Michael Jensen
  • Niels-Ulrik Kofoed
  • Poul Erik Morthorst
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1272-5
Bemærkninger:
English summary, side 53-55

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2006:06

Elforbrug i sommerhuse

60 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384