SBi 2009:22

Elforbrug til IKT

To scenarier for elforbrug til informations- og kommunikationsteknologi i danske boliger 2015
I rapporten opstilles to scenarier for elforbruget til informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i 2015 på baggrund af antagelser om, at såvel bestanden af apparater som brugen af apparater må forventes fortsat at stige. I rapporten opstilles to scenarier for elforbruget til informations- og kommunikationsteknologi (TV, DVD, spillekonsoller, PC, printere, forskellige former for radioer samt alle former for telefoner mv.) i 2015 på baggrund af antagelser om, at såvel bestanden af apparater som brugen af apparater må forventes fortsat at stige. Der opstilles og argumenteres for ét scenarie med en forventning om fortsat kraftig vækst i antal og brug og ét scenarie med forventning om mere moderat vækst. De to scenarier indikerer at henholdsvis 37 % (lavt scenarie) og 45 % (højt scenarie) af de danske boligers årlige elforbrug i år 2015 vil gå til informations- og kommunikationsteknologi. Formålet med scenarierne er ikke at forudsige, hvordan den faktiske udvikling vil blive, men at opstille beregninger på mulige elforbrugskonsekvenser af nogle sandsynlige udviklinger. Scenarierne skal dermed ses som bidrag til energipolitiske overvejelser om håndteringen af IKT området. Se eller download rapporten: 'Elforbrug til IKT' (2009).
Forfatter:
  • Kirsten Gram-Hanssen
  • Troels Fjordbak Larsen
  • Toke Haunstrup Christensen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1391-9

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2009:22

Elforbrug til IKT

22 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384