SBi 2012:02

Elproducerende solafskærmninger

Det vil sjældent være optimalt at integrere solceller i bevægelige afskærmninger. Det vil normalt kun være relevant i tilfælde, hvor det er begrundet i arkitektoniske hensyn.

Rapporten beskriver resultaterne af et udviklingsprojekt for en elproducerende solafskærmning i form af brede, vandrette og drejelige lameller med solceller samt en integreret reguleringsfunktion, der samtidig er optimeret ud fra energiforbrug samt termisk og visuelt indeklima.

Projektets ide var at tilgodese behovet for effektiv solafskærmning i tidens kontor-, erhvervs- og institutionsbyggeri, hvor glasfacader er dominerende.

Konklusionen af udviklingsprojektet er, at det sjældent vil være optimalt at integrere solceller i bevægelige afskærmninger. Det vil normalt kun være relevant i tilfælde, hvor det er begrundet i arkitektoniske hensyn.

Forfatter:
  • Kjeld Johnsen
  • Ivan Katic
  • Henning Schmidt-Petersen
  • Henrik Sørensen
  • Ulrik Pedersen
  • Dennis Årø
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-92739-01-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2012:02

Elproducerende solafskærmninger

71 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384