By og Byg Dokumentation 5

Energi- og miljøvurdering ved renovering

Energi- og miljøvurdering af renovering med beregningsværktøjet BEAT 2000. En afprøvning af pc-værktøjet BEAT 2000 viser, at BEAT 2000 er et velegnet værktøj, der umiddelbart kan anvendes til energi- og miljøvurdering af renoveringssager. BEAT 2000 er afprøvet dels på renovering med energibesparende foranstaltninger i form af solfangere, solvægge og ventilationsanlæg med varmegenvinding, dels på mere traditionel renovering af små, utidssvarende lejligheder. En udbygning af datagrundlaget, især for alternative energibesparende løsninger og de materialer, der indgår, vil kunne reducere tidsforbruget ved definition af de utraditionelle og usædvanlige bygningsdele, der optræder ved renovering. Bestil eller download publikationen 'Energi- og miljøvurdering af renovering' (2001)
Forfatter:
  • Ebbe Holleris Petersen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1080-3
Bemærkninger:
Summary s. 40

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

By og Byg Dokumentation 5

Energi- og miljøvurdering ved renovering

41 sider

Levering: Ikke i salg endnu

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384