SBi 2014:06

Energibesparelsespotentiale ved kombineret luftkøling og luftrensning i kontorer

En beskrivelse og videreudvikling af et luftkonditioneringssystem, som er baseret på køling med en aktiv kølebaffel i kombination med et elektrostatisk fiberfilter.

Rapporten beskriver videreudvikling af et luftkonditioneringssystem, som er baseret på køling med en aktiv kølebaffel i kombination med et elektrostatisk fiberfilter. Rapporten redegør for en undersøgelse af filtrets udskilningsgrad med hensyn til partikler samt undersøgelse af kølebaflens energibehov med og uden filter. Hovedresultaterne er, at det elektrostatiske fiberfilter har den højeste udskilningsgrad i sammenligning med fire andre undersøgte filtre, samt at en øgning i luftstrømmen i tilluftskanalen medfører en øget køleeffekt. Når der anvendes filter i kølebaflen er køleeffekten mindre, end når der ikke anvendes filter. Reduktionen i køleeffekten mindskes med øget luftstrøm.

Forfatter:
  • Alireza Afshari
  • Niels Christian Bergsøe
  • Siamak Rahimi Ardkapan
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1600-2
1 af 5

Køb bog

SBi 2014:06

Energibesparelsespotentiale ved kombineret luftkøling og luftrensning i kontorer

27 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384