SBi 2014:06

Energibesparelsespotentiale ved kombineret luftkøling og luftrensning i kontorer

En beskrivelse og videreudvikling af et luftkonditioneringssystem, som er baseret på køling med en aktiv kølebaffel i kombination med et elektrostatisk fiberfilter.

Rapporten beskriver videreudvikling af et luftkonditioneringssystem, som er baseret på køling med en aktiv kølebaffel i kombination med et elektrostatisk fiberfilter. Rapporten redegør for en undersøgelse af filtrets udskilningsgrad med hensyn til partikler samt undersøgelse af kølebaflens energibehov med og uden filter. Hovedresultaterne er, at det elektrostatiske fiberfilter har den højeste udskilningsgrad i sammenligning med fire andre undersøgte filtre, samt at en øgning i luftstrømmen i tilluftskanalen medfører en øget køleeffekt. Når der anvendes filter i kølebaflen er køleeffekten mindre, end når der ikke anvendes filter. Reduktionen i køleeffekten mindskes med øget luftstrøm.

Forfatter:
  • Alireza Afshari
  • Niels Christian Bergsøe
  • Siamak Rahimi Ardkapan
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1600-2
1 af 5

SBi 2014:06

Energibesparelsespotentiale ved kombineret luftkøling og luftrensning i kontorer

27 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384