SBi 2017:04

Energifaktorer ved energiberegning

Rapporten analyserer betydningen af, at et kommende europæisk bygningsdirektiv (EPBD) stiller krav om anvendelse af fossile primærenergifaktorer ved beregning af bygningers energibehov.

Forfatter:
  • Søren Aggerholm
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1836-5

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2017:04

Energifaktorer ved energiberegning

43 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384