SBi 2017:04

Energifaktorer ved energiberegning

Rapporten analyserer betydningen af, at et kommende europæisk bygningsdirektiv (EPBD) stiller krav om anvendelse af fossile primærenergifaktorer ved beregning af bygningers energibehov.

Forfatter:
  • Søren Aggerholm
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1836-5

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2017:04

Energifaktorer ved energiberegning

43 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384