BUILD Rapport 2021:15

Energifleksibilitet til salg

Hvordan dynamiske priser indtog det danske elmarked

​BUILD-rapporten Fleksibilitet til salg undersøger, hvordan dynamiske elpriser, hvor prisen på én kWh varierer i løbet af dagen, har indtaget det danske el-marked. Udover at kortlægge hidtidige dy-namiske prisprodukter, så dykker rapporten også ned i forskning i energifleksibilitet, dynamiske prisprodukter og hverdagslivets rytmer.

Implementeringen af dynamiske elpriser er primært motiveret af en nødvendig bæredygtig omstilling af det danske energisystem, som kræver udjævning eller reduktion af elektricitetsbehovet i spidsbelastningsperioder.

Rapporten berører og diskuterer centrale spørgsmål i forhold til den fortsatte udbredelsen af, og respons på, dynamiske elpriser. Det handler primært om, hvorvidt dynamikken i prissætning harmonerer med dynamikken i hverdagslivets rytmer og rutiner, om incitamentet for den enkelte husstand er stærkt nok, om de dynamiske elprisprodukter på markedet afspejler forskellige husstandes behov, men vigtigst, om dynamiske elpriser påvirker husstandes energibehov. Det sidste spørgsmål kræver en empirisk undersøgelse af, hvordan dynamiske prissignaler kan påvirke dynamikken, timingen og organiseringen af hverdagslivets rutiner.

Rapporten er den første udgivelse fra projektet Flexafregning og energieffektivitet: fører fleksibel afregning til mere effektiv el-anvendelse? Projektet er finansieret af EL-FORSK og udføres i samarbejde mellem BUILD, Aalborg Universitet, Norlys Energi og SEAS-NVE.
 

Emneord:
Illustrationer:
  • Anders Rhiger Hansen
Sprog:
Dansk
ISBN e-bog:
978-87-563-1996-6
1 af 5

Køb bog

Energifleksibilitet til salg

63 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.