SBi 2013:23

Energikrav i bygningsreglement for Færøerne

Besparelsesmuligheder og økonomi

Rapporten indeholder en række analyser af energibesparelsesmulighederne i nyt og eksisterende byggeri på Færøerne som grundlag for at udarbejde et energikapitel i det kommende bygningsreglement for Færøerne.

Denne rapport indeholder en række analyser af energibesparelsesmulighederne i nyt og eksisterende byggeri på Færøerne som grundlag for at udarbejde et energikapitel i det kommende bygningsreglement for Færøerne.

Analyserne viser, at der er et betydeligt energibesparelsespotentiale i både nyt og eksisterende byggeri. Generelt er det muligt at halvere energibehovet til bygningsdrift, herunder rumopvarmning, varmt brugsvand, ventilation og belysning ved at gennemføre privat- og samfundsøkonomisk rentable energibesparelsestiltag. Energibesparelserne vil samtidig medføre en tilsvarende reduktion af CO2-udledning fra færøske bygninger. Energikrav i et kommende færøsk bygningsreglement kan i betydelig grad være med til at fremme en gunstig udvikling på området.

Forfatter:
  • Søren Aggerholm
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-92739-46-9

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2013:23

Energikrav i bygningsreglement for Færøerne

44 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384