SBi 2016:13

Energikrav til nybyggeriet 2015

Økonomisk analyse

Rapporten analyserer de privatøkonomiske og samfundsøkonomiske konsekvenser af stramningerne af bygningsreglementets energikrav til nye bygninger i 2015.

Generelt er den privatøkonomiske returnering af investeringen ved at opfylde energikravene til 2015 lidt lav i de små bygninger, hvilket primært skyldes et større investeringsbehov pr. m2. I de store bygninger er den privatøkonomiske returnering af investeringen for at opfylde energikravene til nybyggeri i 2015 til gengæld gunstig.

De samfundsøkonomiske fordele ved at opfylde energikravene til 2015 er nogenlunde neutral i de større bygninger, men ugunstig i de mindre bygninger.

Rapporten viser desuden, at det formentlig vil kræve en betydelig indsats at gøre Bygningsklasse 2020 gunstig både for private bygningsejere og samfundsøkonomisk set. Overholdelsen af energikravene til Bygningsklasse 2020 vil være vanskeligt uden brug af solceller. Rapporten anbefaler, at behovet for anvendelse af solceller i nybyggeriet analyseres nærmere inden den næste stramning af bygningsreglementets energikrav til nybyggeriet.

Forfatter:
  • Søren Aggerholm
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1769-6

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2016:13

Energikrav til nybyggeriet 2015

72 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384