SBi 2011:18

Energikrav til nybyggeriet 2020

Økonomisk analyse

I rapporten vurderes den privatøkonomiske rentabilitet for bygningsejerne og de samfundsøkonomiske konsekvenser ved stramning af Bygningsreglementets energirammekrav til nyt byggeri i 2020.

En række eksempler har vist, at det i praksis er muligt at opføre byggerier, som opfylder kravene til lavenergibyggeri i Bygningsreglementet, med allerede kendte og anvendte bygge- og installationsløsninger.

Formålet med analyserne i denne rapport er derfor alene at vurdere den privatøkonomiske rentabilitet for bygningsejerne og de samfundsøkonomiske konsekvenser ved stramning af Bygningsreglementets energirammekrav til nyt byggeri i 2020.
Rapporten bygger videre på erfaringer og systematik fra SBi 2009:04 ’Skærpede krav til nybyggeriet 2010 og fremover. Økonomisk analyse’.

Forfatter:
  • Søren Aggerholm
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1538-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2011:18

Energikrav til nybyggeriet 2020

65 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384