SBi 2007:07

Energirammeberegninger på universitetsbyggeri

Afprøvning af nye energikrav på Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet
Rapport om afprøvning af nye energikrav på Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet. Nye skærpede energikrav i 2006 indvirker på fremtidige ny- og ombygninger. Det gælder også indenfor universitetsbyggeriet. Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) har i samarbejde med SBi foretaget  foreløbige analyser af, hvordan man håndterer dem i praksis. Analyserne er afprøvet på et byggeri fra 1999 under Det Farmaceutiske Fakultet i København, som før har været brugt som demo-byggeri for UBST. Rapporten omfatter en række konkrete beregninger og vurderinger. Den giver desuden et bud på, hvordan udvikling og afprøvning kan overføres på andre universitetsbyggerier og den viser hvordan energirammeberegningerne kan samordnes med en 2D- eller 3D-visualisering. Dette kan forbedre bygherrefunktionens erfaringsopsamling og styrke samarbejdet med brugerne og byggeparterne. Resumé af rapporten Energirammeberegninger på universitetsbyggeri
Forfatter:
  • Frank Pedersen
  • Kim B. Wittchen
  • Niels Haldor Bertelsen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1301-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2007:07

Energirammeberegninger på universitetsbyggeri

29 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384