SBi 2010:49

Energirenovering af kontorbygning

Eksempel: Det Farmaceutiske Fakultet, Bygning 30

Rapporten omhandler energirenovering af en konkret kontorbygning i København som et eksempel projektering af energimæssigt vidtgående renoveringer (lavenergiklasse 1) for at stimulere energibesparelser og øget anvendelse af vedvarende energi i eksisterende bygninger.

Rapporten er et led i et større projekt, der har til formål at udvikle en metode til og eksempler på projektering af energimæssigt vidtgående renoveringer (lavenergiklasse 1) for at stimulere energibesparelser og øget anvendelse af vedvarende energi i eksisterende bygninger.

Rapporten omhandler energirenovering af en konkret kontorbygning i København som et eksempel. Her har det vist sig, at de undersøgte tiltag, som har fokuseret på klimaskærmen samt ventilation og forsyning af vedvarende energi, deler sig i to kategorier. Tiltagene, som fokuserer på ventilation og udnyttelse af solenergi i form af både solvarme og solceller, medfører god økonomi. Derimod er efterisolering af klimaskærmen ikke økonomisk attraktiv. Øvrige tiltag såsom udskiftning af belysningsanlæg er ikke undersøgt.

Forfatter:
  • Kim B. Wittchen
  • Maja Grud Christensen
  • Peter Weitzmann
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1462-6

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2010:49

Energirenovering af kontorbygning

29 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384