Environmental indicators for buildings

A search for a common language. Ph.D. thesis
Ph.d. afhandling som analyserer mulighederne for at opnå konsensus om miljøindikatorer for byggeri og finde frem til et fælles sprog på området. Afhandlingen viser, at de centrale aktører i dag har så radikalt forskellige holdninger til udformningen af miljøindikatorer for byggeri, at det er tvivlsomt om de i den nærmeste fremtid vil kunne opnå enighed. På den baggrund har forfatteren opstillet tre scenarier for fremtiden.
Forfatter:
  • Sven Dammann
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1209-1
Bemærkninger:
Dansk summary s. 306-309
1 af 5

Køb bog

Environmental indicators for buildings

309 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384