Erfaringer fra 20 træbyggerier

Eksisterende træbyggerier 2021

​I rapporten Erfaringer fra 20 træbyggerier – eksisterende byggerier 2021 præsenteres erfaringer fra nuværende træbyggerier i Danmark. Der har de seneste år været stigende fokus på træ som byggemateriale med henblik på at reducere den globale drivhusudledning. Branchen oplever en række barrierer, men en gruppe af aktører har over en længere årrække oparbejdet kompetencer på området. I rapporten vises det, at det er muligt at bygge med bærende konstruktioner i træ. Desuden, hvilke kompetencer der er i spil, når der skal bygges i træ. Der gives et bud på, hvilke strategier organisationer, der ønsker at bygge i træ og fremme denne dagsorden, kan fokusere på. Rapporten viser, at det er muligt at bygge med bærende konstruktioner i træ og samtidig overholde bygningsreglementet. Det kræver øvelse, men der er en række aktører i branchen, som på nuværende tidspunkt har kompetencerne og er villige til at brede budskabet.

Forfatter:
  • Alexandra Wittchen
  • Torben Valdbjørn Rasmussen
Emneord:
Illustrationer:
  • Alexandra Wittchen
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
978-87-563-2014-6
Bemærkninger:

​I denne udgave er der lavet konkretiseringer i afsnittene 3.1 Krav til brandsikkerhed, 3.2 Dokumentation for overholdelse af brandkrav samt 3.6 Dokumentation for overholdelse af statikkrav. Disse konkretiseringer er lavet for at gøre det helt klart, hvilke krav der stilles samt hvilke typer af dokumentation, der forventes til de pågældende emner. 

1 af 5

Køb bog

Erfaringer fra 20 træbyggerier

41 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384