SBi 2015:08

Erfaringer med lydisolerende åbne vinduer i trafikstøjbelastede boligområder

Denne rapport beskriver behovet for lydisolerende, åbne vinduer i eksisterende boligområder med en stærk støjbelastning fra vejtrafik.

På dette grundlag og med udgangspunkt i myndighedskrav til nye boliger samt erfaringer og sammenligninger fra en række danske cases med lydisolerende, åbne vinduer gives anbefalinger til initiativer til videre udvikling af vinduesløsninger, der i åben tilstand giver en betydeligt bedre lydisolation end normale åbne vinduer.

Forfatter:
  • Birgit Rasmussen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1670-5

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2015:08

Erfaringer med lydisolerende åbne vinduer i trafikstøjbelastede boligområder

98 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384