By og Byg Dokumentation 45

Erfaringer med planlægning af ombygning af tre skoler i København

Evaluering af et pilotprojekt udført for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger og Københavns Kommune
Evalueringen viser, at der er gode erfaringer med et tidligt planlægningssamarbejde mellem myndigheder, skolefolk og rådgivere i forbindelse med ombygning af tre skoler i København.
Der er opnået gode erfaringer med et tidligt planlægningssamarbejde mellem myndigheder, skolefolk og rådgivere i forbindelse med ombygning af tre skoler i København. Der stilles forslag om bedre udnyttelse af eksisterende bygninger, inddragelse af uudnyttede arealer til undervisning, og brandmyndighedernes tidlige medvirken i planlægningen. Statens Byggeforskningsinstitut har i evalueringen anvendt den såkaldte Blokmodel til at vurdere forslagenes betydning for ombygningsprojekternes økonomi, kvalitet og brugsfunktion.
Sammenfatning af publikationen:
Download publikationen 'Erfaringer med planlægning af ombygning af tre skoler i København' (2003)
Forfatter:
  • Niels Haldor Bertelsen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1181-8
1 af 5

Køb bog

By og Byg Dokumentation 45

Erfaringer med planlægning af ombygning af tre skoler i København

40 sider

Levering: Denne udgivelse er udsolgt - men findes som PDF

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384