SBi 2007:04

Erhverv, strategisk byfornyelse og netværkssamarbejde

En undersøgelse af erhvervenes rolle i seks byfornyelsesprojekter
Rapporten undersøger, hvordan erhverv er indgået i seks forskellige byfornyelsesprojekter - som en del af et problem, en løsning og samarbejdsprocessen i projekterne. Rapporten beretter om erfaringerne fra seks byfornyelsesprojekter, hvor inddragelsen af erhverv har haft en særlig betydning for hele områdets udvikling. Lykkes det at etablere et godt samarbejde mellem de kommunale aktører, beboere og erhverv, giver byfornyelsesindsatsen et stærkt afsæt for hele bydelens udvikling. Og ikke bare i forhold til de konkrete fysiske forbedringer. Langt vigtigere er det måske, at der skabes gode samarbejdsrelationer, der kan virke som en løftestang for fremtidige private investeringer og offentlige initiativer. At der skabes en parathed, der har stor strategisk betydning for den fremtidige udvikling af bydelen – og for hele bysamfundet. Men det er ikke en udvikling, der kommer af sig selv. Der er mange opgaver, byfornyelsens forvaltere skal have øje for – ikke mindst i samarbejdet mellem de mange forskellige offentlige aktører. Læs undersøgelsens hovedresultater
Forfatter:
  • Kresten Storgaard
  • Julie Jettesdatter Skoven
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1295-0

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2007:04

Erhverv, strategisk byfornyelse og netværkssamarbejde

101 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384