Et århundrede med planlægning af grønne områder i Storkøbenhavn

​Hvordan er de omfattende grønne områder, der kendetegner Storkøbenhavn, blevet planlagt og bevaret siden begyndelsen af det tyvende århundrede?

De grønne områder er et meget væsentligt aktiv for Hovedstadsregionen. I det daglige er Storkøbenhavns grønne områder på mange måder noget, som befolkning, myndigheder og politikere tager for givet. I dette temahæfte ser vi nærmere på den lange historie bag sikringen af de grønne områder. Ikke mindst den lange kontinuitet i planlægningen, som har været afgørende. Flere generationer har været enige om grundpræmissen om at sikre grønne områder af høj kvalitet til den voksende bybefolkning, men de har fundet vidt forskellige plan- og forvaltningsløsninger.

En hovedkonklusion er, at statslig indgriben har været afgørende – i en del tilfælde bakket op af private initiativer. Endelig har en generel respekt for fysisk planlægning og forvaltningsteknik spillet en væsentlig rolle for sikringen af Storkøbenhavns grønne områder. Adgang til grønne områder er af stor betydning for bybefolkningens velfærd og sundhed. Derudover spiller byernes grønne områder en væsentlig rolle i klimasikringen og sikringen af den biologiske mangfoldighed samt bevarelsen af landskabelige og kulturelle værdier.

Forfatter:
  • Henrik Vejre
Emneord:
Redaktion:
  • Marie Wiuff Kruse
Sprog:
Dansk
1 af 5

Køb bog

Et århundrede med planlægning af grønne områder i Storkøbenhavn

29 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384