SBi 2014:02

Etablering af AlmenNet 2004-09

Udredning om forløb og resultater af Realdanias udviklingsprogram ’Fremtidssikring af ældre almene bebyggelser’

Udredning om forløb og resultater af Realdanias udviklingsprogram ’Fremtidssikring af ældre almene bebyggelser’

Med støtte fra Realdania blev der i 2004 igangsat et udviklingsprogram ’Fremtidssikring af ældre almene bebyggelser’, som er afsluttet med succes, jf. evalueringen i denne rapport. Evalueringen har både vurderet procesforløbet og resultaterne i form af udviklingsprojekter, nye vejledninger, kursustilbud og afprøvninger af demonstrationsprojekter. Den anvendte innovationsmodel og dens udvikling gennem forløbet er blevet evalueret.

Som konklusion på evalueringen anbefales, at der i fremtiden lægges mere vægt på anvendelse af målrettede innovationsstrategier over centrale innovationstemaer, og at innovationen foregår i tre parallelle innovationsnetværk for bygherrer, leverandører, forskning og uddannelse. Det foreslås også, at innovationsmodellen forsøges anvendt i andre sektorer af byggeriet, og at der lægges vægt på systematisk evaluering som grundlag for en læring med effekt mellem renoveringsprojekter.

Forfatter:
  • Henrik Davidsen
  • Niels Haldor Bertelsen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-92739-64-3

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2014:02

Etablering af AlmenNet 2004-09

125 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384