SBi 2006:03

Etniske minoriteters bosætning

Hvad viser forskningen?
Rapporten samler udvalgte danske og udenlandske undersøgelser vedrørende etniske minoriteters bosætning i perioden 1995-2005. Etniske minoriteter synes at samles i bestemte dele af boligbestanden og i bestemte boligområder. Hvorfor forholder det sig sådan? Forskningen viser, at forklaringerne er sammensatte. I denne rapport gøres der rede for udvalgte danske og udenlandske undersøgelser vedrørende etniske minoriteters bosætning i perioden 1995-2005. Sammenfatning af rapporten
Forfatter:
  • Sølvi Karin Børresen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1265-2

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2006:03

Etniske minoriteters bosætning

50 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384