SBi 2006:02

Etniske minoriteters flytninger og boligvalg

En registeranalyse
På grundlag af registeroplysninger belyser rapporten etniske minoriteters flyttemønstre og boligvalg. Rapporten belyser bl.a. hvilke forklaringner, der ligger bag etniske minoriteters flytning til almene boligområder - især til de multietniske boligområder med en stor andel af indvandrere. Kan flytningen forklares ud fra de flyttendes familieforhold, beskæftigelse og indkomst eller andre forklaringsvariable? For eksempel andelen af landsmænd i de områder, de flytter til, samt hvor integrerede de flyttende er? I rapporten belyses også, i hvor høj grad flytningerne går fra land til by. Download publikationen 'Etniske minoriteters flytninger og boligvalg' (2006).
Forfatter:
  • Hans Skifter Andersen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1260-1

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2006:02

Etniske minoriteters flytninger og boligvalg

95 sider

Levering: Udsolgt

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384