SBi 2015:21

Evaluering af P23

– forandringsagenter i almene boligorganisationer

AlmenNet er en forening for udvikling og fremtidssikring af almene boligområder. I denne rapport evaluerer seniorforsker Lars Engberg et af AlmenNets udviklingsprojekter, talentudviklingsprogrammet ’Fra viden til forandring’ (P23). Programmet foregik over to år og involverede syv boligorganisationer, hvor 10 ansatte blev uddannet som forandringsagenter. Evalueringen viser, at programmet har været en succes, set i forhold til dets egne mål og milepæle. Programmet har sat ord på den nødvendige forandring i organisationerne, men samtidig er det tydeligt, at der er forskel på at udvikle en plan for organisationsudvikling og at gennemføre planen. På dette punkt, rent faktisk at skabe en udviklingsorienteret forvaltningskultur i boligorganisationerne, er resultaterne mere diffuse og begrænsede.

Forfatter:
  • Lars A. Engberg
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1723-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2015:21

Evaluering af P23

99 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384