By og Byg Dokumentation 24

Evaluering af bygningsforbedringsudvalg

Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 4
Rapporten belyser, hvordan de såkaldte 'bygningsforbedringsudvlag' har fungeret i de første tre år, og hvordan de har brugt deres midler. Der fremsættes desuden nogle forslag til forbedringer af reglerne for udvalgene. I forbindelse med den nye byfornyelseslov i 1998 blev der indført mulighed for, at kommunerne kan oprette såkaldte bygningsforbedringsudvalg. Udvalgenes opgave er at give støtte til renovering af bevaringsværdige bygninger og til boliger i landområder efter særlige regler. I denne rapport belyses, hvordan udvalgene har fungeret i de første tre år, og hvordan de har brugt deres midler. Der fremsættes desuden nogle forslag til forbedringer af reglerne for udvalgene. Rapporten er fjerde del af fire delrapporter, der evaluerer lov om byfornyelse. De tre andre rapporter er: Bestil eller download publikationen 'Evaluering af bygningsforbedringsudvalg' (2002)
Forfatter:
  • Jesper Ole Jensen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1119-2
Bemærkninger:
Summary s. 40

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

By og Byg Dokumentation 24

Evaluering af bygningsforbedringsudvalg

40 sider

Levering: Ikke i salg endnu

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384