By og Byg Dokumentation 22

Evaluering af bygningsfornyelse og forhandlet finansiering

Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 2
Ud fra den såkaldte 'forhandlet finansiering', belyser rapporten, hvordan bygningsfornyelsen har fungeret i de første tre år af den nye byfornyelseslov,. Derudover beskrives en række mulige forbedringer. Med den nye byfornyelseslov i 1998 blev den tidligere byfornyelse omdannet til en særlig ordning med navnet bygningsfornyelse, og der skete samtidig nogle ændringer og forenklinger i byfornyelsen. For at mindske de offentlige udgifter blev der indført mulighed for, at kommunerne kunne aftale med ejerne af fornyede ejendomme, at de selv betalte en del af udgifterne – kaldet forhandlet finansiering. I denne rapport belyses, hvordan bygningsfornyelsen har fungeret i de første tre år af den nye lov, og en række mulige forbedringer beskrives. Rapporten er anden del af fire delrapporter, der evaluerer lov om byfornyelse. De tre andre rapporter er: Bestil eller download publikationen 'Evaluering af bygningsfornyelse og forhandlet finansiering' (2002)
Forfatter:
  • Thorkild Ærø og Georg Gottschalk
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1117-6
Bemærkninger:
Summary s. 44

Download publikationen (gratis):

1 af 5

By og Byg Dokumentation 22

Evaluering af bygningsfornyelse og forhandlet finansiering

44 sider

Levering: Ikke i salg endnu

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384