SBi 2008:04

Evaluering af bygningsfornyelse

Bygningsfornyelse, friarealer og kondemnering
Evaluering af bygningsfornyelse, friarealer og kondemnering i perioden 2004-2006 med vægt på kommunernes vurderinger af lovændringernes betydning. Rapporten er den ene af fire delrapporter, der ligger til grund for sammenfatningen: 'Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer. Download publikationen: Evaluering af bygningsfornyelse (2008)
Forfatter:
  • Georg Gottschalk
  • Jesper Rohr
  • Peter Mark Jacobsen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1324-7

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2008:04

Evaluering af bygningsfornyelse

47 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384