Evaluering af forsøg med funktionsbaserede tilgængelighedskrav i Roskilde Kommune

Del 1 om intentionen

I denne BUILD rapport 2020:29 Evaluering af forsøg med funktionsbaserede tilgængelighedskrav i Roskilde Kommune – Del 1 om intentionen har forskere på instituttet BUILD på Aalborg Universitet evalueret et frikommuneforsøg i Roskilde Kommune om en alternativ måde at skabe billige boliger på. I forbindelse med opførelsen af det almene boligbyggeri Slagteriet, som består af 110 boliger, har kommunen fået mulighed for at fravige bygningsreglementets krav (BR15) om adgangsforhold, indretning og elevatorer, på betingelse af, at der blev udarbejdet en tilgængelighedsstrategi for byggeriet. Den skal dokumentere, at det overordnede formål med bygningsreglementets krav er opfyldt som en form for funktionsbaserede tilgængelighedskrav.

I denne del af evalueringen (del 1) er det udelukkende intentionerne i forbindelse med projektet, som vurderes, da boligerne endnu ikke var opført på evalueringstidspunktet. Fokus har ift. det funktionsbaserede princip både været at vurdere kvaliteten af intentionerne og graden af nytænkning.

Et af tiltagene er at udelade elevator i tre opgange, så de pågældende 30 boliger bliver billigere. For at sikre mulighed for, at beboerne i de 30 boliger, som berøres, kan mødes med deres gæster, selvom deres bolig ikke har niveaufri adgang, opererer tilgængelighedsstrategien med et alternativt hovedtiltag. Beboerne skal i stedet mødes i det eksisterende medborgerhus INSP!. Dette kræver dog, at der etableres niveaufri adgang hertil, og at beboerne vil kunne trives med at møde deres gæster i halvoffentlige omgivelser. Først i evalueringens del 2, vil det være muligt at vurdere kvaliteten af dette og andre tiltag som fx ”shared spaces” i udearealerne.

Forfatter:
  • Sidse Grangaard
  • René Sørensen Overby
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
978-87-563-1979-9

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

Evaluering af forsøg med funktionsbaserede tilgængelighedskrav i Roskilde Kommune

23 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384