Evaluering af forsøg med funktionsbaserede tilgængelighedskrav i Roskilde Kommune

Del 2 om byggeriet

I denne BUILD rapport 2020:30 Evaluering af forsøg med funktionsbaserede tilgængelighedskrav i Roskilde Kommune – Del 2 byggeriet har forskere på instituttet BUILD på Aalborg Universitet evalueret et frikommuneforsøg i Roskilde Kommune om en alternativ måde at skabe billige boliger på. I forbindelse med opførelsen af det almene boligbyggeri Slagteriet, som består af 110 boliger, har kommunen fået mulighed for at fravige bygningsreglementets krav (BR15) om adgangsforhold, indretning og elevatorer, på betingelse af, at der blev udarbejdet en tilgængelighedsstrategi for byggeriet. Den skal dokumentere, at det overordnede formål med bygningsreglementets krav er opfyldt som en form for funktionsbaserede tilgængelighedskrav. Et af hovedgrebene i tilgængelighedsstrategien er, at beboere i de 30 lejligheder, som ikke har elevator kan mødes med gæster i medborgerhuset INSP!

Ved at undlade etableringen af tre elevatorer er det lykkedes at få skabt et varieret udbud af boligstørrelser, og det må anses som betydningsfuldt i forhold til at sikre den sociale bæredygtighed i bebyggelsen. Den etablerede tilgængelighed i medborgerhuset er dog langt fra optimal. Hvis princippet bag projektet skal gentages, vil det kræve, at tilgængeligheden bliver varetaget fuldt ud, så det sikres, at beboere uden elevator får gode muligheder for på anden måde at mødes med gæster, der ikke kan benytte trappen op til boligerne.

Forfatter:
  • Sidse Grangaard
Emneord:
Fotos:
  • Sidse Grangaard
  • Victoria Linn Lygum
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
978-87-563-1980-5

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

Evaluering af forsøg med funktionsbaserede tilgængelighedskrav i Roskilde Kommune

37 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384