SBi 2008:06

Evaluering af helhedsorienteret byfornyelse

Delrapport under evaluering af lov om byfornyelse
Evaluering af ordningen om helhedsorienteret byfornyelse, der i perioden 1998-2003 var en del af byfornyelsesloven. Rapporten er den ene af fire delrapporter, der ligger til grund for sammenfatningen: Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer. Download publikationen: Evaluering af helhedsorienteret byfornyelse (2008)
Forfatter:
  • Jesper Ole Jensen
  • Kresten Storgaard
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1327-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2008:06

Evaluering af helhedsorienteret byfornyelse

99 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384