By og Byg Dokumentation 21

Evaluering af helhedsorienteret byfornyelse

Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 1
Rapporten belyser, hvordan ordningen med den nye støtteordning 'helhedsorienteret byfornyelse' er blevet brugt i kommunerne i de første tre år. Helhedsorienteret byfornyelse er en ny støtteordning under byfornyelsesloven, som giver kommunerne mulighed for en samlet fornyelsesindsats i et byområde. I rapporten belyses, hvordan ordningen er blevet brugt i kommunerne i de første tre år. Den beskriver ordningens udbredelse, hvilke problemer den er brugt til at løse, og hvordan kommunerne har organiseret indsatsen. Rapporten indeholder desuden forslag til ændringer i ordningen. Rapporten er første del af fire delrapporter, der evaluerer lov om byfornyelse. De tre andre rapporter er: Bestil eller download publikationen 'Evaluering af helhedsorienteret byfornyelse' (2002)
Forfatter:
  • Kresten Storgaard, Kasper Vibæk Jensen og Annemette Lauritsen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1116-8
Bemærkninger:
Summary s. 60

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

By og Byg Dokumentation 21

Evaluering af helhedsorienteret byfornyelse

60 sider

Levering: Ikke i salg endnu

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384