SBi 2009:17

Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2002 - 2008

I denne publikation gennemgås resultaterne af kvarterløftindsatsen i fem bykvarterer i perioden 2002 til 2007 og effekten belyses. Kvarterløft sigter på at vende negative udviklingsspiraler i udsatte byområder til positive ved hjælp af mange forskellige initiativer. I denne publikation gennemgås resultaterne af kvarterløftindsatsen i fem bykvarterer i perioden 2002 til 2008: Nørrebro Park i Københavns Kommune, Nordvest Kvarteret (Indre Bispebjerg) i Københavns Kommune, Brøndby Strand i Brøndby Kommune, Vollsmose i Odense Kommune og Vestbyen i Horsens Kommune. Formålet med undersøgelsen har først og fremmest været at belyse effekten af kvarterløftene. Er kvarterene blevet mere attraktive med bedre boliger og omgivelser? Hvordan har den sociale og økonomiske udvikling været?: Er der blevet færre personer på offentlig forsørgelse og flere indbyggere i job, er bylivet i kvartererne blevet bedre med flere lokale arbejdspladser, bedre service og flere byfunktioner? Har det givet sig udslag i, at indbyggerne bliver boende længere tid, og at de, der flytter til, bidrager til at 'løfte' kvarteret? Hvordan har indbyggernes egen opfattelse af deres kvarter ændret sig? Se eller download rapporten: 'Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftområder 2000-2008' (2009).
Forfatter:
 • Hans Skifter Andersen
 • Sille Bjørn
 • Anne Clementsen
 • Georg Gottschalk
 • Hanne Nielsen
 • Jacob Norvig
 • Rune Holst Scherg
 • Valinka Suenson
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1381-0

Download publikationen (gratis):

1 af 5

SBi 2009:17

Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2002 - 2008

202 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

Køb fysiske anvisninger og rapporter

Der er midlertidigt lukket for salg af SBi-anvisninger og -rapporter på BUILD.DK.
I mellemtiden kan bøgerne købes fra en af vores forhandlere.

Udvalg af forhandlere der sælger SBi-anvisninger:

Der er fortsat adgang til anvisninger digitalt her på siden.
 • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
 • Kontakt BUILD
 • Cvr 29102384