SBi 2009:23

Evaluering af kunstplanen for Trekroner

Evaluering af samarbejdet mellem kunstnere, arkitekter og landskabsarkitekter i fire udvalgte projekter. Trekroner er et nyt boligområde i udkanten af Roskilde. Roskilde Kommune har ladet en kunstplan for området udfærdige. Det er sket med henblik på at skabe gode oplevelser for de nye beboere og for at give boligområdet en særlig identitet. Med denne rapport evalueres samarbejdet mellem kunstnere, arkitekter og landskabsarkitekter i fire udvalgte projekter, og beboernes modtagelse af kunstplanens resultater kortlægges. Se eller download rapporten: 'Evaluering af kunstplanen for Trekroner' (2009).
Forfatter:
  • Claus Bech-Danielsen
  • Lars Brinkgaard
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1394-0

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2009:23

Evaluering af kunstplanen for Trekroner

35 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
  • Kontakt BUILD
  • Cvr 29102384